#kolle staat voor de regionale samenwerking tussen 6 Zuid-West-Vlaamse jeugdinitiatieven. De betrokken organisaties onderschrijven de principes van het open jeugdwerk en stimuleren ondernemerszin, artistieke expressie en sociale cohesie bij jongeren. Zo ondersteunen de 6 werkingen elke jongere met een positief project voor zichzelf of zijn/haar omgeving.

#kolle vergroot de mogelijkheden voor jongeren door hen het aanbod van de aangesloten huizen te communiceren. Dit genereert tegelijkertijd een groter geografisch bereik voor de aangesloten werkingen.

#kolle vertegenwoordigt de stem van jongeren uit een brede regio. De organisaties, die als intermediaire structuren optreden, capteren de signalen van jongeren en vertalen die naar beleidsniveau.

#kolle vertegenwoordigt ook de stem van experimentele plekken die in een steeds verder professionaliserend jeugd -en cultuurlandschap schaarser worden. Voor jongeren garanderen de initiatiefnemers van #kolle zo’n proeftuin in hun nabije omgeving. Plekken waar je talenten kan ontdekken, kan proberen, kan experimenteren en kan mislukken. #kolle toont het belang van onze werkingen en waakt erover dat dit wordt herkend en erkend door overheden, middenveld en andere stakeholders.

#kolle wil haar partners versterken en inspireert zich hiervoor op de deeleconomie. We generen deze meerwaarde door het uitwisselen van materiaal, inhoudelijke expertise en netwerk.

#kolle wil hiermee een ecosysteem creëren waarbinnen jongeren zich goed voelen en alle kansen krijgen.